druhy injekcí

druhy injekcí (celkově)

- do kůže (intrakutánně, i.c.) - pod kůži (subkutánně, s.c.) - do svalu ( intramuskulárně, i.m) - do žíly (intravenózně, i.v.) - do tepny (intraarteriálně, i.a.) - do srdce (intrakardiálně) - do páteřního kanálu ( intralumbálně) - do kloubu ( intraartikulárně)