ATB

ATB

= jsou protimikrobiální léky jsou v lahvičce v práškové formě (např. Ampicin, Claforan Procain - Penicilin G)

= před použitím je nutné prášek rozředit vodou určenou k injekci ( aqua pro inj.), fyziologickým roztokem nebo 1% roztokem Mesocainu ( u některých antibiotik podávaných do svalu)

 

Ředění antibiotik

= odstraní se vrchní kryt hliníkového kloboučku a gumová zátka se dezinfikuje

= do lahvičky se vstříkne příslušné množství tekutiny (podl návodu)

= mírným pohybem ) otáčením skleničky mezi prsty nahoru a dolů, nikoli třepáním) se tekutina s práškem promíchá, suspenze vznikne asi po 2-3 minutách

= po dokonalém rozpuštění se lék nasaje do stříkačky

= po výměně jehly se aplikuje

= jehla k ředění se z lahvičky vyjme tehdy, zůstane-li v ní ještě další dávka léku

= na štítek lahvičky se napíše datum a hodina, kdy byl lék ředěn a kolika ml byl naředěn

= zbytek léku se uloží do chůadničky

= některá ATB je nutné připravit bezprostředně před podáním (např. Ampicilin); Uchování naředěného léku je nepřípustné!

= ATB se podávají v přesně stanovených intervalech