Do kůže (intrakutálně nebo intradermálně) - i.c. nebo i.d.

= se podávají očkovací nebo testovací látky v malém množství - 0,1 až 0,5 ml

= aplikaci provádí obvykle lékař

= místa vpichu: kůže, paže, břicho, záda

= technika vpichu: - dezinfikovaná pokožka se vypne

                           - krátká, slabá jehla se zasune téměř vodorovně (cca 15°) pod vrchní vrstvu kůže

                           - lék se pomalu vstříkne

                           - při správné aplikaci léku se vytvoří bělavý pupen ( jako při štípnutí hmyzem), který po chvilce zmizí

                           - je třeba počítat s nepříjemnou reakcí nemocného - aplikace je doprovázena pálením