do žíly (intravenózně) - i.v.

do žíly (intravenózně) - i.v.

= vpravuje se různé množství léků ve vodním roztoku

= injeci aplikuje lékař nebo z jeho pověření i zkušená sestra

= místo vpichu: - jsou viditelné žíly pod kůží na různých místech těla

                          - u dopělých - nejčastěji loketní jamka

                          - u dětí - žíly na hlavičce

= pomůcky: - pružný pruh k zatažení paže

                  - ochranné rukavice

                  - malá plena z PVC

                  - větší čtverec buničiny