druhy injekcí (celkově)

- do kůže (intrakutánně, i.c.)

- pod kůži (subkutánně, s.c.)

- do svalu ( intramuskulárně, i.m)

- do žíly (intravenózně, i.v.)

- do tepny (intraarteriálně, i.a.)

- do srdce (intrakardiálně)

- do páteřního kanálu ( intralumbálně)

- do kloubu ( intraartikulárně)