Inzulín

Inzulín

= je hormon pankreatu

= podává se při onemocnění cukrovkou (dabetes mellitus)

= aplikuje se do podkoží většinou malou stříkačkou (0,5 ml) "inzulínkou"

= je dodáván v lahvičkách 3-10 ml nebo jako náplň inzulinových per

= dělí se na : a) inzulín s krátkodobým účinkem = snižuje glykémii za 1/2 hodiny

                                                                             = jeho maximální účinek je za 1 až 3 hodiny a působí cca 6 hodin

                                                                             = podává se 1/2 hodiny před jídlem

                      b) inzulín střednědobě působící = začně působit za 1 a 1/2 hoiny

                                                                         = největší účinek má mezi 4 a 12 hodinami po podání

                                                                         = doba trvání účinku je cca 21 hodin

                     c) dlouhodobě působící inzulín  = začne působit 4 hodiny po podání

                                                                       = jeho účinek trvá  24 až 26 hodin

   ZÁSADY PRO APLIKACI INZULÍNU

1. Podle ordinace lékaře vyber správný druh inzulínu (název, rychlost účinku, obsah m.j. v 1 ml).

2. Do stříkačky přesně nasaj naordinovaný počet jednotek.

3. Nezapomeň, že každý typ inzulínu má jiný nástup  a dobu trvání účinku. Přesně dodržuj dobu podání (v zívislosti na jídle).

4. Střídej plánovitě místa podání, např. podkoží vnejší části paže, břicha, zevní strany stehen.

5. Dbej, aby nemosný (zejména po podání inzulinu s rychlým účinkem) dostat včas své jídlo.

6. Lahvičku se zbytkem inzulinu ulož po podání do chladničky.