nejčastější formy léků podávané injekcemi

nejčastější formy léků podávané injekcemi

= vodní roztoky (př. vitamín B,C)

= olejnaté roztoky (př. kanavit)

= suspenze (př. penicilin)