pod kůže (subkutánně nebo subdermálně) - s.c. nebo s.d.

= se podávají léky ve vodním roztoku o obsahu 1 až 5 ml

= aplikuje je sestra

= místa vpichu: vnější strana paže, vnější strana břicha

 

Technika vpichu

= používáme kratší a tenčí jehlu, asi 3 cm dlouhou

= stříkačku držíme v té ruce, kterou jsme zvyklé pracovat

= ukazovák a palec drží kónus jehly

= místo vpichu ( zvolíme po dohodě s nemocným) řádně odezinfikujeme

= volnou rukou utvoříke kožní řasu a vedeme pod kůži pod úhlem 45°

= rukou, kterádržela kožní řasu, přidržíme kónus a druhou rukou aspirujeme (tj. povytažením pístu se přesvědšíme, zda jehla nevnikla při vpichu do cévy)

= objeví-li se ve stříkačce krev, jehlu povytáhnme a vstříkneme

= po správném vpichu se na místě, kam byl lék vstříknut, vytvoří vyvýšenina (po vstřebání léku vyvýšenina zmizí)

= místo vpichu stiskneme tamponem

= po vytažení jehly přelepíme místo vpichu přoužkem leukoplastí

= některé druhy léku (př. inzulín ebo léky heparinové řady) se aplikují pod kůži jiným způsobem - jehla k aplikaci je kratší než jehla s.c. a je součástí stříkačky