TECHNIKA VPICHU

TECHNIKA VPICHU

= u hubených lidí - volit kratší jehlu

= u lidí s vyvynutým svalstvem - delší jehlu se širším průsvitem

= jehlu se širším průsvitem - zvolíme u aplikace olejnatého léku, suspenze a ATB

= postup:

    = zvoléné místo odezinfikujeme

    = při aplikaci držíme stříkačku kolmo a kónus přidržujeme prsty

    = kůži nad místem lehce vypneme ukatovákem a palcem druhé ruky

    = vpich provedem rázně, jehlu zavedeme do hloubky asi 3 až 4 cm

    = aspirujeme

    = lék pomalu vstříkneme

    = objeví-li se při aspiraci ve stříkačce krev - jehlu vytáhneme a provedeme nový vpich

    = stěžuje-li si nemocný nemocný na neobvyklé pocity např- mravenčení, pocit tepla v noze aj. = výkon přerušíme (nebyla      vpravena dávka léku 

      do svalu) a provedeme nový vpich

    = po aplikaci jehlu rychle vytáhneme a místo vpichu překryjeme náplastí s polštářkem